Vjera

On promotri potpunu obamrlost svoga tijela — bijaše mu blizu sto godina — i obamrlost Sarina krila, i ne pokoleba se u vjeri. Nije oklijevao, nevjerom u Božje obećanje, nego se ojača vjerom davši Bogu slavu, potpuno uvjeren da je Bog kadar izvršiti što je obećao.
Rimljanima 4:19–21

Držimo nepokolebljivim ispovijedanje naše nade — vjeran je, naime, onaj koji je obećao.
Hebrejima 10:23

Vjerom i sama Sara, i to unatoč poodmakloj dobi, postade sposobna da zače, jer je držala vjernim onoga koji joj je obećao.
Hebrejima 11:11

Vjera je jamstvo za ono čemu se nadamo, dokaz za one stvarnosti kojih ne vidimo.
Hebrejima 11:1

Tako se riječ koja iz mojih usta izlazi ne vraća k meni bez ploda, nego čini ono što sam htio i obistinjuje ono zbog čega je poslah.
Izaija 55:11

Bog nije čovjek da bi slagao, nije sin Adama da bi se kajao. Zar on kada rekne, ne učini, zar obeća, pa ne ispuni?
Brojevi 23:19

Dovijeka, o Jahve, riječ tvoja ostaje, stalna poput nebesa.
Psalam 119:89

Blagoslovljen Jahve, koji je narodu svome Izraelu dao mir u svemu kako je obećao; nije propalo nijedno od njegovih lijepih obećanja koja je dao sluzi svome Mojsiju.
1.Kraljevima 8:56

Zaista, kažem vam, ako tko rekne ovoj gori: ‘Digni se i baci u more’ i ne posumnja u srcu svome, nego uzvjeruje da će se dogoditi ono što veli, to će mu i biti.
Marko 11:23

Zato vam kažem: što god moleći pitate, vjerujte da ste to već primili, i bit će vam.
Marko 11:24

Krećemo se, naime, u području vjere, a ne u području gledanja.
2. Korinćanima 5:7

Uistinu, u Kristu Isusu nema vrijednosti ni obrezanje ni neobrezanje, nego vjera koja očituje svoju snagu ljubavlju.
Galaćanima 5:6

Bog koji oživljuje mrtve i iz ničega stvara bića.
Rimljanima 4:17

Isus Krist isti je jučer i danas i zauvijek će biti isti.
Hebrejima 13:8

Nedostajalo bi mi i vremena kad bih počeo pripovijedati o Gideonu, Baraku, Samsonu, Jefti, Davidu, Samuelu i prorocima, koji vjerom osvojiše kraljevstva, izvršiše pravdu, postigoše obećanja, zatvoriše usta lavovima, ugasiše žestinu ognja, izbjegoše oštrici mača, ozdraviše od bolesti, biše junaci u boju, nagnaše u bijeg tuđe bojne redove. Hebrejima 11:32–34