Pravednost

Jer ako je dakle prekršajem jednoga i posredovanjem jednoga zavladala smrt, mnogo će sigurnije oni koji primaju izobilje milosti i dar pravednosti vladati snagom života po jednome — Isusu Kristu.
Rimljanima 5:17

Njega koji je bio bez ikakva grijeha Bog učini mjesto nas grijehom, da mi u njemu postanemo pravednošću Božjom.
2. Korinćanima 5:21

Štoviše, sve sada gubi u mojoj cijeni svoju vrijednost zbog najveće prednosti: spoznaje Krista Isusa, moga Gospodina. Radi njega sam sve žrtvovao, i sve smatram blatom, da Krista dobijem i da budem u njemu, ne pravednošću koja bi bila moja — onom koja dolazi od Zakona — nego onom koja se dobiva po vjeri u Krista, pravednošću koja dolazi od Boga na osnovi vjere: da iskusim njega i silu njegova uskrsnuća i udio u njegovim patnjama, prilagođavajući se njegovoj smrti.
Filipljanima 3:8–10

A onomu koji radi ne računa se plaća po milosti, već po dugu; dok se onomu koji ne radi, a vjeruje u onoga koji opravdava bezbožnika, njegova vjera uračunava u pravednost, kako i David proglašuje blaženim onoga komu Bog uračunava pravednost bez djela.
Rimljanima 4:5–6

Uistinu, obećanje Abrahamu ili njegovu potomstvu da će biti baštinik svijeta nije dano zavisno od nekog zakona, već od pravednosti vjere.
Rimljanima 4:13

Kao što je grijeh vladao smrću, tako i milost po pravednosti vladala za vječni život po našem Gospodinu Isusu Kristu!
Rimljanima 5:21

Ne boj se, jer ja sam s tobom; ne obaziri se plaho, jer ja sam Bog tvoj. Ja te krijepim i pomažem ti, podupirem te pobjedničkom desnicom.
Izaija 41:10

Što doista veli Pismo? »Vjerova Abraham Bogu, i to mu se uračuna u pravednost.«
Rimljanima 4:3

Jer pravednika, Jahve, ti blagoslivljaš, dobrotom ga svojom ko štitom zaklanjaš.
Psalam 5:13

Mnoge nevolje ima pravednik, ali ga Jahve od svih izbavlja.
Psalam 34:20

Zato najprije tražite kraljevstvo Božje i njegovu pravednost, a sve će vam se ostalo nadodati!
Matej 6:33

Ne koristi krivo stečeno blago, dok pravednost izbavlja od smrti. Ne dopušta Jahve da gladuje duša pravednika, ali odbija pohlepu opakih.
Izreke 10:2–3

Blagoslovi su nad glavom pravedniku, a usta opakih kriju nasilje. Pravednikov je spomen blagoslovljen, a opakom se ime proklinje.
Izreke 10:6–7

Pravednik prirađuje za život, a opaki prirađuje za grijeh.
Izreke 10:16

Čega se opaki boji, ono će ga stići, a pravednička se želja ispunjava.
Izreke 10:24

Pravedničko je ufanje puno radosti, a opakima je nada uprazno.
Izreke 10:28

Pravednik se neće nikad pokolebati, a opakih će nestati s lica zemlje.
Izreke 10:30

Na stazi pravice stoji život, i na njezinu putu nema smrti.
Izreke 12:28

Grešnika progoni zlo, a dobro je nagrada pravednima. Valjan čovjek ostavlja baštinu unucima, a bogatstvo se grešnikovo čuva pravedniku.
Izreke 13:21–22

Pravednik ima jela do sitosti, a trbuh opakih poznaje oskudicu.
Izreke 13:25

Pravednik se od tjeskobe izbavlja, a opaki dolazi na mjesto njegovo.
Izreke 11:8