Što vjerujemo

Vjerujemo u jednog Boga, koji egzistira u tri osobe – Otac, Sin i Duh Sveti. Njegovu ljubav, svetost i pravednost.

 

Vjerujemo da je Biblija Božja Riječ.

Ona je inspirirana i precizna.

Ona je naš savršeni vodič u svim životnim pitanjima.

 

Vjerujemo da nas je sve grijeh odvojio od Boga i da samo po Isusu Kristu možemo biti pomireni s Bogom.

Vjerujemo da je Isus oboje, Bog i Čovjek. On je začet po Duhu Svetom i rođen od djevice Marije. Živio je bezgriješan život, uzeo sve naše grijehe na sebe, umro i uskrsnuo. Danas On sjedi sa desne strane Oca kao naš Veliki Svećenik i Posrednik.

Vjerujemo da je spasenje Božji dar čovjeku. Taj dar djeluje po milosti kroz vjeru u Isusa Krista i stvara djela ugodna Bogu.

Vjerujemo da je krštenje vodom izvanjsko djelo koje iskazuje vjernikovo poistovjećenje sa smrti, ukopom i uskrsnućem Isusa Krista.

Vjerujemo da je Duh Sveti naš Tiješitelj. On nas vodi u svim područjima našeg života. On nas također blagoslivlja duhovnim darovima i osnažuje nas donositi plodove Duha.

Vjerujemo da je Sveta Večera slavljenje Isusove smrti i naše sjećanje na Njega.

Vjerujemo da nas Bog želi preobraziti da možemo živjeti blagoslovljene i pobjedničke živote koji će imati utjecaj i pomoć za druge ljude.

Vjerujemo da smo pozvani propovijedati Evanđelje svim narodima.

Vjerujemo da će se naš Gospodin Isus Krist vratiti kako je i obećao.